Tiểu sử của Triệu Việt Vương (? - 571)

Triệu Việt Vương tên thật là Triệu Quang Phục, người có công kế tục Lý Nam Đế đánh đuổi quân xâm lược nhà Lương, giữ nền độc lập cho nước Vạn Xuân, và là vua Việt Nam cai trị từ năm 548 đến năm 571.

Triệu Việt Vương (? - 571):

Cuộc đời và sự kiện liên quan đến Triệu Việt Vương:

Thân thế và sự nghiệp của Triệu Việt Vương:

Triệu Việt Vương tên thật là Triệu Quang Phục, người có công kế tục Lý Nam Đế đánh đuổi quân xâm lược nhà Lương, giữ nền độc lập cho nước Vạn Xuân, và là vua Việt Nam cai trị từ năm 548 đến năm 571.


Triệu Quang Phục là con Triệu Túc, người huyện Chu Diên một thủ lĩnh địa phương có lòng yêu nước không chịu khuất phục nhà Lương. Ông cùng cha theo Lý Nam Đế khởi nghĩa từ ngày đầu, có công lao đánh đuổi quân Lương về nước, được Lý Bí rất tin cậy và trao chức tả tướng quân nước Vạn Xuân.

Sau thất bại ở hồ Điển Triệt, ông được Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy chống quân Lương. Ông đã đánh bại được quân Lương và lên ngôi vua lấy hiệu là Triệu Việt Vương. 20 năm sau, Lý Phật Tử từ phía nam kéo quân về cướp ngôi, Triệu Việt Vương bị thua trận, ông tự tử ở cửa sông Đáy, kết thúc triều đại của mình.

Người đời sau lập đền thờ ông ở nhiều nơi, tập trung chủ yếu ở vùng ven biển 2 tỉnh Ninh Bình và Nam Định.

Một số video về Triệu Việt Vương

Tài liệu tham khảo:

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam.

vi.wikipedia.org

Chủ đề

Liên kết chia sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống

tranh_nhan_qua_4

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống

tranh_nhan_qua_8