Sự kiện Lý Nam Đế mất tại động Khuất Lão (548 - ?)

Lý Nam Đế là vị hoàng đế thời tiền Lý, người đã khai sinh ra nước Vạn Xuân. Sau thất bại ở trận thủy chiến với quân Lương tại Hồ Điển Triệt, vua Lý Nam Đế lui về Động Khuất Lão và giao cho Tả tướng quân Triệu Quang Phục cầm quân chống giặc. Do ảnh hưởng của nham khí, nhà vua bị mù và ốm mất tại Động Khuất Lão ngày 20 tháng 3 năm Mậu Thìn – 548. Sau khi Vua băng hà, quân sỹ và nhân dân trong vùng đã mai táng và lập đền Thờ vua tại gò Cổ Bồng.

Lý Nam Đế mất tại động Khuất Lão (548 - ?):

Diễn biễn lịch sử:

Lý Nam Đế là vị hoàng đế thời tiền Lý, người đã khai sinh ra nước Vạn Xuân. Sau thất bại ở trận thủy chiến với quân Lương tại Hồ Điển Triệt, vua Lý Nam Đế lui về Động Khuất Lão và giao cho Tả tướng quân Triệu Quang Phục cầm quân chống giặc. Do ảnh hưởng của nham khí, nhà vua bị mù và ốm mất tại Động Khuất Lão ngày 20 tháng 3 năm Mậu Thìn – 548. Sau khi Vua băng hà, quân sỹ và nhân dân trong vùng đã mai táng và lập đền Thờ vua tại gò Cổ Bồng.


Tài liệu tham khảo:

Nhân vật liên quan đến sự kiện này

Lý Nam Đế (503 - 548)

  • 2 thg 12, 2
  • 505

Lý Nam Đế là vị hoàng đế sáng lập nhà Tiền Lý và khai sinh nhà nước Vạn Xuân trong lịch sử Việt Nam, ông tên thật là Lý Bí (còn gọi là Lý Bôn), quê ở Thái Bình (mạn bắc Sơn tây). Tổ tiên của ông là người Trung Quốc, vào cuối thời Tây Hán thì tránh sang ở Việt Nam (lúc đó đang là thuộc địa của Trung Quốc) để trốn nạn binh đao. Qua 7 đời, đến đời Lý Bí thì dòng họ Lý đã ở Việt Nam được hơn 5 thế kỷ.

Triệu Việt Vương (? - 571)

  • 2 thg 12, 2
  • 161

Triệu Việt Vương tên thật là Triệu Quang Phục, người có công kế tục Lý Nam Đế đánh đuổi quân xâm lược nhà Lương, giữ nền độc lập cho nước Vạn Xuân, và là vua Việt Nam cai trị từ năm 548 đến năm 571.

Chủ đề

Liên kết chia sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống

tranh_nhan_qua_11

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống

tranh_nhan_qua_4