Địa điểm Cửu Chân

Quận Cửu Chân là địa danh cổ của Việt Nam gồm địa phận tỉnh Thanh Hóa và một phần tỉnh Ninh Bình vào thời Vua Hùng. Thời nhà Hán lập quận Cửu bao gồm vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một phần Ninh Bình ngày nay. Trải qua thời nhà Đông Ngô thời Tam quốc, rồi Nhà Tấn, tiếp đến là Nam Bắc triều, quận Cửu Chân có nhiều thay đổi. Cho đến năm 1397, vua Trần Thuận Tông đổi làm trấn Thanh Đô, gồm 3 châu và 7 huyện

Cửu Chân:

Diễn biễn lịch sử:

Quận Cửu Chân là địa danh cổ của Việt Nam gồm địa phận tỉnh Thanh Hóa và một phần tỉnh Ninh Bình vào thời Vua Hùng. Thời nhà Hán lập quận Cửu bao gồm vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một phần Ninh Bình ngày nay. Trải qua thời nhà Đông Ngô thời Tam quốc, rồi Nhà Tấn, tiếp đến là Nam Bắc triều, quận Cửu Chân có nhiều thay đổi. Cho đến năm 1397, vua Trần Thuận Tông đổi làm trấn Thanh Đô, gồm 3 châu và 7 huyện


Theo một số nghiên cứu, tên gọi Cửu Chân ban đầu chỉ là một khái niệm.

Cửu Chân, chữ Hán là Có thể hiểu Chân là gốc (như qui chân là trở về gốc) và Cửu tượng trưng cho trời. Nghĩa "gốc" phải lấy trong từ "qui chân" nhưng nghĩa "trời" của Cửu hiện diện khá rõ trong sách Thuyết Văn: (Cửu: Dương chi biến dã/ Là dương (mặt trời) biến hình vậy).

Chiếu theo hàm nghĩa thiên văn, Cửu Chân có thể hiểu là vùng đất hai bên gốc mặt trời. Gốc mặt trời tức là vị trí biểu kiến của mặt trời trên thiên cầu trong ngày xuân phân và thu phân. Vùng Cửu Chân tương đương với thuật ngữ hiện đại là vùng Xích Đạo, hoặc cụ thể hơn là vùng đất có khí hậu Xích Đạo và Nhiệt đới.

Thời nhà Chu trở về trước, người Trung Nguyên khái niệm vùng đất tiếp giáp phía nam của mình là Giao Chỉ. Đến Tần Thủy Hoàng đổi thành Tượng quận. Nhà Tây Hán dùng lại từ Giao Chỉ. Ngành thiên văn học phát triển, cùng lúc với việc người Hán đã đi tới Bắc chí tuyến (Ngang Phiên Ngung, quận Nam Hải, nay là thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông), các sử quan của triều đình Hán đã đặt tên vùng tiếp giáp Giao Chỉ là Cửu Chân.

Tài liệu tham khảo:

Sự kiện liên quan đến địa điểm này

Nhà Hán đánh bại nhà Triệu, đô hộ Âu Lạc (-111 - ?)

  • 2 thg 12, 2
  • 447

Triều đình nhà Hán phái một lực lượng hơn 10 vạn người do Vệ úy Lộ Bác Đức làm Phục ba tướng quân đem quân từ quận Quế Dương tiến xuống đường sông Hồi Thủy, chủ tước Đô úy là Dương Bộc làm Lâu thuyền tướng quân đem quân từ quận Dự Chương xuống đường Hoành Phố, Quy Nghĩa, cùng tiến xuống tấn công tiêu diệt nước Nam Việt của con cháu Triệu Đà, chiếm kinh đô Phiên Ngung (Quảng Châu ngày nay).

Khởi nghĩa ở quận Nhật Nam (137 - ?)

  • 2 thg 12, 2
  • 178

Dân và quân lính ở ba quận miền Nam Giao Chỉ khởi nghĩa. Từ đầu năm 137, nhân dân cả quận Nhật Nam nổi dậy, quân số chừng vài nghìn người, đánh phá chính quyền đô hộ nhà Hán ở Nhật Nam.

Lý Nam Đế giao binh quyền cho Triệu Quang Phục (546 - ?)

  • 2 thg 12, 2
  • 148

Thiên Đức năm thứ ba, tướng giặc Dương Phiêu đem đại quân vào được đất Giao Châu. Đầu năm này, hắn cho một cánh quân đánh cướp Cửu Chân, còn tự mình dẫn đại quân lên tiếp sức cho Trần Bá Tiên vây đánh thành Gia Ninh. Ngày 25/2/546, quân vũ dũng của Trần Bá Tiên, có hậu quân Dương Phiêu tới phối hợp, bao vây công phá, cuối cùng đã hạ được thành Gia Ninh. Lý Nam Đế cùng các tướng lĩnh đem toàn quân rút khỏi thành Gia Ninh tiến vào miền đông Man Lão ở Tân Xương (miền đồi núi trên lưu vực sông Lô thuộc Phú Thọ ngày nay). Dựa vào núi rừng Việt Bắc, ngoài số binh lính còn lại sau trận thất thủ ở Gia Ninh, Lý Nam Đế tuyển mộ thêm được nhiều nghĩa quân, hạ nhiều cây rừng, xẻ ván đóng thuyền. Quân giặc Lương không giám đuổi theo, chỉ đóng ở vùng cửa sông Bạch Hạc.

Hai Bà Trưng chống cự lại với quân nhà Hán và tử trận (943 - ?)

  • 12 thg 3, 2015
  • 298

Mã Viện đem quân vượt sông Hồng đuổi theo. Quân Hán bao vây Cấm Khê. Tại đây đã diễn ra nhiều trận chiến đấu rất ác liệt giữa quân đội của Hai Bà Trưng với quân đội của nhà Hán. Hai Bà Trưng đã hy sinh anh dũng.

Chủ đề

Liên kết chia sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống

tranh_nhan_qua_6

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống

tranh_nhan_qua_11