Sự kiện lịch sử

Những sự kiện lịch sử của Việt Nam

Chúa Nguyễn sai Nguyễn Hữu Cảnh vào miền Nam (1698 - ?)

 • 2 thg 12, 2
 • 271

Trên cơ sở những lưu dân Việt đã tự phát tới khu vực này trước đó, Nguyễn Hữu Cảnh cho lập phủ Gia Định và hai huyện Phước Long, Tân Bình. Vùng Nam Bộ được sát nhập vào cương vực Việt Nam

Nhà nước Văn Lang ra đời (-700 - ?)

 • 30 thg 11, 1899
 • 3473

Văn Lang là nhà nước đầu tiên của Việt Nam trong lịch sử. Nhà nước Văn Lang được cai trị bởi các vua Hùng. Đứng đầu nhà nước là Hùng Vương, chia nước làm 15 bộ, vua giữ mọi quyền hành trong nước, tường văn là là Lạc Hầu, tướng võ là Lạc Tướng. Con trai vua là Quan Lang, con gái vua là Mị Nương. Các vị vua cai trị nước Văn Lang có tất cả 18 đời vua đều gọi là Hùng Vương.

Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa (939 - ?)

 • 2 thg 12, 2
 • 398

Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, mưu đồ xâm lược của quân Nam Hán bị đè bẹp, Việt Nam chính thức kết thúc hơn một thiên niên kỉ Bắc thuộc, mở ra một thời kì độc lập lâu dài. Sau chiến thắng này, năm 939 Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô.

Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất (930 - 931)

 • 2 thg 12, 2
 • 1003

Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay. Tiếp tục sự nghiệp của cha, Khúc Thừa Mĩ đã cử quân sang thần phục nhà Hậu Lương và được vua Lương phong chức Tiết độ sứ. Viện cớ này, năm 930, quân Nam Hán đánh sang nước ta. Khúc Thừa Mĩ chống cự không nổi bị bắt đem về Quảng Châu. Nhà Nam Hán nhân đó cử Lý Tiến làm Thứ sử Giao Châu, đặt cơ quan đô hộ ở Tống Bình (Hà Nội). Năm 931, một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ được tin đã kéo quân từ Thanh Hoá ra Bắc, bao vây thành Tống Bình

Loạn 12 sứ quân (965 - 967)

 • 2 thg 12, 2
 • 410

Loạn 12 hình thành và phát triển mạnh từ khi Dương Tam Kha cướp ngôi nhà Ngô, các nơi không chịu thuần phục, các thủ lĩnh nổi lên cát cứ một vùng và đem quân đánh chiếm lẫn nhau. Loạn 12 sứ quân kéo dài hơn 20 năm (944-968) và kết thúc khi Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước, lập ra nhà nước Đại Cồ Việt - nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên trong lịch sử.

Khởi nghĩa Phùng Hưng (776 - 791)

 • 2 thg 12, 2
 • 901

Dưới sự thống trị của nhà Đường, nhân dân ta phải chịu nhiều cực khổ, nhà Đường đặt ra nhiều loại thuế như thuế muối, thuế sắt, thuế đay, gai, tơ lụa...Hàng năm dân ta phải cống nạp những sản vật quý hiếm như ngọc trai, ngà voi, sừng tê, đồi mồi, trầm hương, vàng, bạc...Căm ghét chính sách thống trị của quan lại nhà Đường, và nhân lòng căm phẫn của nhân dân, lợi dụng khi quân lính ở Tống Bình nổi loạn, Phùng Hưng đã phát động một cuộc khởi nghĩa lớn chống chính quyền đô hộ chống chính quyền đô hộ nhà Đường.

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (713 - ?)

 • 2 thg 12, 2
 • 505

Khoảng cuối những năm 10 của thế kỉ VIII, Mai Thúc Loan kêu gọi những người dân phu đã cùng ông phải đi gánh vải quả nộp cống cho chính quyền nhà Đường nổi dậy khởi nghĩa. Được nhân dân khắp vùng Thanh, Nghệ Tĩnh hưởng ứng, nghĩa quân trở nên đông đảo, mạnh mẽ.

Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, lên ngôi vua (968 - ?)

 • 2 thg 12, 2
 • 733

Năm 944 Ngô Quyền mất, năm 945 Dương Tam Kha chiếm ngôi. Nhiều quan lại cựu thần của Ngô Quyền đã nổi lên chống lại Dương Tam Kha, thổ hào các nơi cũng đua nhau nổi dậy. Từ năm 966, hình thành đầy đủ 12 sứ quân chiếm giữ các địa phương. Trong hoàn cảnh nói trên, Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với sứ quân Trần Lãm, chiêu dụ được sứ quân Phạm Bạch Hổ, tiến đánh các sứ quân khác.

Lê Hoàn đánh bại quân Tống (981 - ?)

 • 2 thg 12, 2
 • 439

Cuối năm 979, Đinh Tiên Hoàng và thế tử Đinh Liễn bị ám sát. Vua mới còn nhỏ, Lê Hoàn được cử làm phụ chính. Một số tướng dấy binh chống lại bị Lê Hoàn đánh bại. Nhân cơ hội đó, nhà Tống lăm le bờ cõi Đại Cồ Việt. Trước tình thế hiểm nghèo, các tướng lĩnh và quân đội suy tôn Lê Hoàn lên làm vua để chỉ huy kháng chiến.

Lê Hoàn lên ngôi, lập nhà Tiền Lê, đóng đô ở Hoa Lư (980 - 1009)

 • 2 thg 12, 2
 • 235

Sau khi Đinh Tiên Hoàng và con là Đinh Liễn bị ám hại, Vệ Vương Toàn lên làm vua, Lê Hoàn làm phụ chính, xưng là Phó Vương. Triều thần sợ Lê Hoàn cướp ngôi vua nhỏ, Định Quốc Công Nguyễn Bặc và ngoại giáp Đinh Điền dẫn quân về kinh đô định giết Lê Hoàn, thua trận bị Lê Hoàn giết. Năm 980, quân Tống nhân cơ hội đem quân sang muốn cướp nước, triều thần và thái hậu Dương Vân Nga đưa Lê Hoàn lên làm vua (vua Lê Đại Hành) lập ra nhà Tiền Lê, đổi niên hiệu là Thiên Phúc, đóng đô ở Hoa Lư. Nhà Tiền Lê trải qua ba đời vua và chấm dứt khi Lê Ngọa Triều qua đời, hoàng tử kế vị đang còn nhỏ tuổi và được kế tục bởi nhà Lý.

Chủ đề

Liên kết chia sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống

tranh_nhan_qua_5

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống

tranh_nhan_qua_3