Tiểu sử của Hùng Vương

Sử cũ viết, vào thế kỉ VII TCN, ở vùng Gia Ninh (Phú Thọ), có vị thủ lĩnh tài năng đã khuất phục được các bộ lạc và tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Bạch Hạc (Phú Thọ), đặt tên nước Văn Lang. Theo bộ sử khác viết về sự tích Âu cơ - Lạc Long Quân, thì những người con theo mẹ Âu Cơ lên vùng cao đã tôn người anh cả lên làm vua, hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang.

Hùng Vương:

Cuộc đời và sự kiện liên quan đến Hùng Vương:

Năm Tuổi Địa điểm Sự kiện
... ... ... Hùng Vương được sinh ra
-207 ... Cổ Loa Nước Âu lạc của An Dương Vương thành lập
... ... ... Hùng Vương mất

Thân thế và sự nghiệp của Hùng Vương:

Sử cũ viết, vào thế kỉ VII TCN, ở vùng Gia Ninh (Phú Thọ), có vị thủ lĩnh tài năng đã khuất phục được các bộ lạc và tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Bạch Hạc (Phú Thọ), đặt tên nước Văn Lang. Theo bộ sử khác viết về sự tích Âu cơ - Lạc Long Quân, thì những người con theo mẹ Âu Cơ lên vùng cao đã tôn người anh cả lên làm vua, hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang.


Hùng Vương giữ mọi quyền hành trong nước, đặt tướng văn là Lạc hầu, tướng võ là Lạc tướng. Con trai vua là Quan lang, con gái vua là Mị nương. Đời đời cha truyền con nối đều gọi là Hùng Vương.

Từ thời Kinh Dương Vương (2879 TCN) cho đến hết thời Hùng Vương (năm 258 TCN) kéo dài 2.622 năm và tất cả có 18 vị vua Hùng. Đến năm 258 TCN nhà nước Văn Lang bị Thục Phán (tức An Dương Vương) thôn tính, chấm dứt thời Hùng Vương.

Một số video về Hùng Vương

Tài liệu tham khảo:

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam

vi.wikipedia.org

Chủ đề

Liên kết chia sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống

tranh_nhan_qua_9

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống

tranh_nhan_qua_0