Địa điểm Cổ Loa

Cổ Loa là di tích lịch sử nổi tiếng, thuộc địa phận huyện Đông Anh cách trung tâm Hà Nội khoảng 17km về hướng Tây Bắc. Đây là thủ đô thứ 2 của Việt Nam sau Phong Châu (Phú Thọ). Vào cuối thời Hùng Vương, vua nước Thục tên Phán, chiếm được nước của Hùng Vương, lập nước Âu Lạc, xưng là An Dương Vương, đóng đô ở Phong Khuê (Cổ Loa ngày nay). Sau đó ông cho xây dựng một khu thành lớn mà người sau gọi là Loa thành hay thành Cổ Loa. Khu vực Cổ Loa là một khu thành đất đồ sộ với 3 vòng thành, chiều dài cả 3 vòng thành tổng cộng hơn 16 cây số. Đây cũng là kinh đô từ năm 939 đến 965 thuộc triều đại Ngô Quyền, triều đại gắn liền với chiến công hiển hách trên sông Bạch Đằng, đánh bại quân xâm lược Nam Hán.

Cổ Loa:

Diễn biễn lịch sử:

Cổ Loa là di tích lịch sử nổi tiếng, thuộc địa phận huyện Đông Anh cách trung tâm Hà Nội khoảng 17km về hướng Tây Bắc. Đây là thủ đô thứ 2 của Việt Nam sau Phong Châu (Phú Thọ). Vào cuối thời Hùng Vương, vua nước Thục tên Phán, chiếm được nước của Hùng Vương, lập nước Âu Lạc, xưng là An Dương Vương, đóng đô ở Phong Khuê (Cổ Loa ngày nay). Sau đó ông cho xây dựng một khu thành lớn mà người sau gọi là Loa thành hay thành Cổ Loa. Khu vực Cổ Loa là một khu thành đất đồ sộ với 3 vòng thành, chiều dài cả 3 vòng thành tổng cộng hơn 16 cây số. Đây cũng là kinh đô từ năm 939 đến 965 thuộc triều đại Ngô Quyền, triều đại gắn liền với chiến công hiển hách trên sông Bạch Đằng, đánh bại quân xâm lược Nam Hán.


Tài liệu tham khảo:

Sự kiện liên quan đến địa điểm này

Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa (939 - ?)

  • 2 thg 12, 2
  • 398

Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, mưu đồ xâm lược của quân Nam Hán bị đè bẹp, Việt Nam chính thức kết thúc hơn một thiên niên kỉ Bắc thuộc, mở ra một thời kì độc lập lâu dài. Sau chiến thắng này, năm 939 Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô.

Nước Âu lạc của An Dương Vương thành lập (-207 - ?)

  • 2 thg 12, 2
  • 335

Sau khi chiến thằng quân Tần, Thục Phán buộc Hùng Vương nhường ngôi cho mình. Hai vùng đất cũ của người Tây Âu và Lạc Việt được hợp thành nước mới có tên là Âu Lạc. Thục phán lên làm vua, tự xưng là An Dương Vương, đóng đô ở Phong Khê (nay là vùng Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội)

Cuộc kháng chiến chống Triệu Đà (-184 - -179)

  • 20 thg 1, 2015
  • 281

Cuộc chiến bại này làm cho đất nước ta rơi vào ách thống trị của phong kiến Trung Quốc hơn 1.000 năm, thường gọi là thời kỳ Bắc thuộc.

Chủ đề

Liên kết chia sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống

tranh_nhan_qua_11

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống

tranh_nhan_qua_12