Tiểu sử của An Dương Vương

An Dương Vương tên thật là Thục Phán xưng vua năm 257 trước Công Nguyên, lập nên nước Âu Lạc, đóng đô ở thành Cổ Loa. Thời An Dương Vương (257 TCN - 207 TCN) là thời kỳ nối tiếp thời Hồng Bàng của 18 đời Vua Hùng.

An Dương Vương:

Cuộc đời và sự kiện liên quan đến An Dương Vương:

Năm Tuổi Địa điểm Sự kiện
... ... ... An Dương Vương được sinh ra
-179 ... ... Nước Âu lạc bị quân Triệu Đà xâm chiếm
-207 ... Cổ Loa Nước Âu lạc của An Dương Vương thành lập
-214 ... ... Kháng chiến chống quân xâm lược Tần
-184 ... Cổ Loa Cuộc kháng chiến chống Triệu Đà
... ... ... An Dương Vương mất

Thân thế và sự nghiệp của An Dương Vương:

An Dương Vương tên thật là Thục Phán xưng vua năm 257 trước Công Nguyên, lập nên nước Âu Lạc, đóng đô ở thành Cổ Loa. Thời An Dương Vương (257 TCN - 207 TCN) là thời kỳ nối tiếp thời Hồng Bàng của 18 đời Vua Hùng.


Năm 218 TCN, Tần Thủy Hoàng sai quân đánh xuống phương Nam, tiến sâu vào vùng Bắc Văn Lang, nơi người Lạc Việt cùng sống với người Tây Âu, giết người thủ lĩnh Tây Âu. Thục Phán được đưa lên làm tướng để đánh quân Tần. Sau khi đánh thắng quân Tần, Thục phán đã buộc vua Hùng phải nhường ngôi cho mình.

Ông tự xưng là An Dương Vương, đóng đô ở Phong Khuê (nay là vùng Cổ Loa, huyện Đông Anh - Hà Nội). Ông cho xây dựng thành Cổ Loa rộng hơn nghìn trượng như hình trôn ốc.

Tuy nhiên, sau này An Dương Vương mắc kế của Triệu Đà, một vị tướng của nhà Tần. An Dương Vương bị thất bại, phải bỏ chạy và tự tử. Âu Lạc rơi vào ách đô hộ của nhà Triệu, kết thúc thời kỳ An Dương Vương.

Một số video về An Dương Vương

Tài liệu tham khảo:

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam

vi.wikipedia.org

Chủ đề

Liên kết chia sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống

tranh_nhan_qua_5

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống

tranh_nhan_qua_6